Matkad Vaidava jõel

VAIDAVA alistamiseks planeeritud retked

 

Kui Koiva joonistab maakaardile suure “ Ո “kujulise looga selliselt, et voolab Lätist põhja suunas Eesti piirini ning mõne aja pärast pöörab tagasi lõunakaarde – Läti territooriumile, siis Vaidava teeb samas kõrval samasuguse looga, aga vastupidi “ U “ kujulise voolates Eesti piirilt Murati järvest lõunasse, teeb Aluksne lähedal pöörde tagasi põhja ning jõuabki taas Eestisse ning toob oma veed ja veepeal sõitjad Mustajõkke. Vaidava on lätlaste hulgas populaarne veeturismi harrastamise sihtkoht. Vaidava on tõesti kaunis ning kui midagi talle ette heita, siis vähest vett kuivadel suvedel. Seegas oleks suviseid matkaplaane tehes eelnevalt tarviline kontrollida jõevee kõrgust matkaks plaanitaval lõigul. Suurvee ajal vajab Vaidava alistamine mõnetist kogemust ning esimese jõena, eriti kui mõlemad kanuutajad on esmakordselt kanuus, on ta ehk veidi raske. Ka kanuude sage ümberkandmine võib noorematele ja nõrgematele olla füüsiliselt raske.

 

Murati (Murata) järve ots, kust algab Vaidava jõgi.
Vaidava jõe algus on üsna madal ja kopratammide ning jõkke kukkunud puude poolt takistatud. Jõgi voolab kord Eesti kord Läti territooriumil, kaldada valdavalt pilliroogu kasvanud. Mõnusam seda lõiku läbida ühekohaliste kajakkidega kui kanuudega. Kanuuga võiks alustada matka Marinkalns lähedalt maante nr 383 (Jaunlaicene – Aluksne) sillalt.

1. V383 (Jaunlaicene – Aluksne) tee sild – Karva HEJ ca 19 km, matka kestvus 1 päev

 

Lõik on väga käänuline ja kärestike rohke. Suurvee ajal kärestike läbimine vajab vilumust ning ohtu tekitavad järskude kurvidega sagedased pöörded ning neis olevad puutüvede ja okste takistused. Madala veetaseme korral vajalik paljude kohtades paadid takistusest ümber kanda. Edasisel lõigul kuni Karva HEJ-ni on lõpmatud käänud ning kärestike rägastik kuid paljud neis on siiski sõidetavad. Karva HEJ veehoidlaks on maaliline põllulappidega ääristatud ja madalate kallastega järv.

2. Karva HEJ – Grube HEJ sa 12 km, matka kestvus 0,5 päeva

 

Sellel lõigul kulgeb jõgi võsaste kallaste vahel ning lõik lõppeb Riia-Pihkva manatee juuresGrube HEJ tammiga.

 

Kohas kus Vaidava jõgi voolab üle dolomiidist seina, on 12 m lai kaheastmeline juga (kõrgus 4,2 meetrit). Siin asusid 18. sajandil veskid, hiljem papitehas ning elektrijaam. 1999. aastal taastati Grube HEJ. Külastus tuleb ette broneerida. Näha saab dolomiidist paljandeid ning allikaid, vanu HEJ turbiine. Paviljonis on pikniku võimalus.

3. Grube HEJ- Suubumine Mustjõkke ca 30 km, kestvus 1 päev

 

Apet läbides torkab kindlasti silma Kuradi (läti keeles: Ragnu) kaldapaljand.

 

Aja olemasolul on hea pühendada mõni aeg ka Ape vaatamisväärsustele (N: Ajalooline keskus koos munakividest Pasta tänavaga, Püha Mateuse Ape evangelismi luterikirik, Vana Jaunroze koolipark, Eesti kirjanduse läti keeled tõlkija ja Läti kirjanikuElina Zalite memoriaalmaja.

 

Arvestades seda, et peale Vastse- Roosat kaotab jõgi oma kiiruse ning jõesängis olevate takistuste hulk kasvab, võib kaaluda lõpetada jõerännak Vastse – Roosas sealsel puhkealal. Võimalus külastada ka samas olevat Metsavennatalu.

Vaidava alistamiseks planeeritud retkede hinnakiri

Ühepäevane matk

 

 • 2 matkajat 100€/inimene
 • 3-5 matkajat 60€/inimene
 • 6-7 matkajat 50€/inimene
 • 8 ja enam kokkuleppehind

Kahepäevane matk

 

 • 2 matkajat 125€/inimene
 • 3-5 matkajat 70€/inimene
 • 6-7 matkajat 60€/inimene
 • 8 ja enam kokkuleppehind

Kolmepäevane matk

 

 • 2 matkajat 135€/inimene
 • 3-5 matkajat 80€/inimene
 • 6-7 matkajat 70€/inimene
 • 8 ja enam kokkuleppehind

Neljapäevase ja pikema matka hinnad on kokkuleppelised.

 

Kuni 16 aastane alaealine koos vanemate või täisealiste saatjatega on kolmanda liikmena kanuus tasuta.

 

Hinna sees on: Kanuude transport jõele ja tagasi; matka legend; kanuud, päästevestid ja 2 mõla kanuu kohta; vajadusel autojuhi transport matka algusesse ja hiljem auto juurde; abi ja nõustamine kogu matka vältel.

 

Hinna sees ei ole: matkajuhi vahetu osalemine matkal; majutuskohtade leidmine; toitlustamine; laagriplatsi hoidmine (füüsilise kohalolekuga broneerimine) jms, või sauna ning muude meelelahutuste organiseerimine jõe äärde või nende broneerimine mujal.

 

Optimaalne matkajate arv kanuus on kaks. Kanuusse mahub kenasti ka kolm matkajat. Üksinda kanuus marsruudile ei lubata.